Vår sol väger ungefär 2x10³° kg.

Fram till i början av 1900-talet så såldes det rent kokain på Harrods i London.

Kopparormen är egentligen ingen orm utan en ödla med tillbakabildade ben. Ett säkert tecken på att du ser en kopparorm är att den kan blinka med ögonen, något som ormar inte gör.


Intresseklubben noterar spottar ur sig
ointressanta småartiklar varje dag, året runt!
Glöm inte det!

Sveriges Sexiga Geografi


Vad är detta egentligen?