En älg har fyra magar.

Angora är ett mycket mjukt och finfibrigt hår, ibland felaktigt kallat ull, som kommer från angorakaninen. Detta ska inte blandas ihop med angoragetens ull som ska kallas mohair.

Ordet "fuck" används på något sätt 271 gånger i filmen "Pulp Fiction".


Intresseklubben noterar spottar ur sig
ointressanta småartiklar varje dag, året runt!
Glöm inte det!

Sveriges Sexiga Geografi


Vad är detta egentligen?