På engelska har puman fler än 40 olika namn, till exempel cougar, mountain lion, catamount och red tiger.

Uttrycket "Then swänska Argus" kommer från titeln på en 1700-talstidning utgiven i Stockholm.

I Storbritannien finns en sport som går ut på att man ska kasta en fårpölsa, en haggis, så långt som möjligt och i USA finns samma sport fast med en brödkavel som kastmedel.


Intresseklubben noterar spottar ur sig
ointressanta småartiklar varje dag, året runt!
Glöm inte det!

Sveriges Sexiga Geografi


Vad är detta egentligen?