Världens snabbaste fågel på land - strutsen - kan i full fart ta över 7 meter långa kliv.

George Lucas ville först att hans påhittade arkeolog skulle heta "Indiana Smith", men regissören Steven Spielberg tyckte att det lät för vardagligt. Tillsammans kom de överens om efternamnet "Jones".

Planeten Pluto är mindre än vår jords måne.


Intresseklubben noterar spottar ur sig
ointressanta småartiklar varje dag, året runt!
Glöm inte det!

Sveriges Sexiga Geografi


Vad är detta egentligen?