Du använder dig av ungefär 200 muskler var gång du tar ett steg.

Jorden snurrar lite långsammare vartefter tiden går - varpå tiden förlorar en halv sekund varje århundrade.

Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdottter Långstrump blir i den engelska översättningen Pippilotta Delicatessa Windowshake Makrelmint Efraimsdaughter Longstocking.


Intresseklubben noterar spottar ur sig
ointressanta småartiklar varje dag, året runt!
Glöm inte det!

Sveriges Sexiga Geografi


Vad är detta egentligen?