På kortare sträckor kan en älg komma upp i 55 km/h. Med andra ord skulle en älg klara ett 400-meterslopp på 26 sekunder, nästan dubbelt så snabbt som människans rekord.

De största mänskliga cellerna är kvinnas ägg. De minsta mänskliga cellerna är mannens sädesceller.

Åtminstone 129 journalister dödades år 2004, mer än en tredjedel i Irak.


Intresseklubben noterar spottar ur sig
ointressanta småartiklar varje dag, året runt!
Glöm inte det!

Sveriges Sexiga Geografi


Vad är detta egentligen?