Det är inte loppor som aporna sitter och plockar från varandras kroppar på zoo eller i vilt tillstånd utan små saltsmakande hudflagor.

Hastighetsenheten knop är 1 sjömil per timme (som i sig är lika med 1,852 kilometer i timmen).

De fyra presidenterna som pryder Mount Rushmore är George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln och Theodore Roosevelt.


Intresseklubben noterar spottar ur sig
ointressanta småartiklar varje dag, året runt!
Glöm inte det!

Sveriges Sexiga Geografi


Vad är detta egentligen?