Josef Stalin slapp göra rysk militärttjänst under första världskriget eftersom hans ena fot var missbildad och hade två ihopväxta tår.

En trollslända kan flyga baklänges lika fort som den kan flyga framlänges.

En grupp skogsfåglar på Nya Guinea, pitohuierna, har giftiga fjädrar och giftig hud. Ett rovdjur som fångar fågeln i munnen reagerar instinktivt och spottar ut fågeln igen.


Intresseklubben noterar spottar ur sig
ointressanta småartiklar varje dag, året runt!
Glöm inte det!

Sveriges Sexiga Geografi


Vad är detta egentligen?